Proste naprawy zbiorników

oprava-nadrze-lehka-th.jpg

Prosta naprawa rozwiązuje ewentualną nieszczelność, korozję czy wadę mechaniczną tylko na okres przejściowy. Większość prostych napraw przeprowadzana jest przy nieprzerwanej pracy zbiornika, co oznacza, że zbiornik nie musi być opróżniany. Dla trwałego usunięcia ewentualnych wad jest potrzebne przeprowadzić naprawę średnią lub generalną, co zależne jest od stanu zbiornika.

Średnia naprawa zbiorników

oprava-nadrze-stredni-th.jpg

Uszkodzone śruby zostaną wymienione, złącza z wewnętrznej strony są oczyszczone, odtłuszczone i przekitowane w ten sposób, by były przekryte wszystkie niechronione krawędzie blach. Uszkodzone miejsca na blachach są naprawione przez kitowanie. Taśma mocująca jest wymieniona za nową. Po sprawdzeniu stanu podłogi są naprawione uszkodzone miejsca, cała podłoga jest oczyszczona i pomalowana farbą epoksydową

Generalna naprawa zbiornika

oprava-nadrze-generalni-th.jpg

U tego typu naprawy jest zdemontowane 80% blach, które są odnowione lub wymienione za inne odnowione. Blachy odnowione będą zamontowane za pomocą nowego materiału łączącego i kitów uszczelniających. W niezdemontowanych rzędach będą wymienione wadliwe śruby, dalszy proces napraw jest zgodny z naprawą średnią włącznie z wymianą taśmy mocującej i naprawą podłogi.

Kompletna generalna naprawa zbiornika

oprava-nadrze-kompletni-th.jpg

U tego typu naprawy jest zdemontowane 80% blach, które są odnowione lub wymienione za inne odnowione. Blachy odnowione będą zamontowane za pomocą nowego materiału łączącego i kitów uszczelniających. W niezdemontowanych rzędach będą wymienione wadliwe śruby, dalszy proces napraw jest zgodny z naprawą średnią włącznie z wymianą taśmy mocującej i naprawą podłogi.

Zwiększenie pojemności zbiorników

navyseni-kapacity-nadrze-th.jpg

Przy zbiornikach emaliowanych typu Vítkovice jest możliwe, przy spełnieniu pewnych warunków technicznych, zwiększyć pojemność użytkową zbiorników zdodnie z życzeniem klienta. Zwiększenie musi poprzedzać przegląd rewizyjny, ocena i wniosek statyka. W większości przez nas rozwiązywanych przypadkach musiała być przeprowadzona średnia lub generalna naprawa zbiornika.

Zadaszenie zbiorników

zastreseni-nadrze-th.jpg

Przeprowadzamy dodatkowe zadaszenie zbiorników emaliowanych kilkoma rodzajami systemów dachowych. Potrafimy zadaszyć zbiorniki o średnicach 6 i 8,5 m obustronnie emaliowanymi blachami włącznie z technologicznymi otworami i kołnierzami. Dla zadaszenia większych średnic wykorzystujemy płótna lub kompletny aluminiowo-plastikowy system OptiDome firmy Harvestore.

Fachowe przeglądy zbiorników

prohlidky-001-m.png

Trwałość zbiorników emaliowanych typu VÍTKOVICE była określona przez producenta na 20 lat. Po minięciu tego okresu jest dalsze używanie zbiornika uwarunkowane przeprowadzeniem kompletnego fachowego przeglądu. Nasza firma zapewnia przeglądy, rewizje i naprawy tych zbiorników. Mamy opracowane potrzebne ciągi technologiczne i dokumenty dotrzymujące wszystkie istniejące normy i przepisy, którymi się kierujemy.

Przeprowadzaniem regularnych i fachowych przeglądów zbiorników emaliowanych zapobiegniecie zwiększeniu kosztów przy naprawach. Przy przeglądzie osobistym naszego technika rewizyjnego zaznajomimy Państwa z najczęstszymi przyczynami powstawania wad na zbiornikach typu Vitkovice.

Przyczyny nieszczelności zbiorników

netesnost-001-m.png

Jedną z głównych przyczyn nieszczelności jest odłupujący się kit na wewnętrznej stronie zbiornika. Dzięki wczesnemu usunięciu tych nieszczelności możecie zapobiec katastrofalnym skutkom. Poprzez właściwie wybraną naprawę zminimalizujecie dalsze koszty na ewentualną renowację.

Blachy są na całej powierzchni chronione emalią, krawędzie blach niestety nie. Dlatego jest konieczne wewnętrzne krawędzie blach chronić specjalną warstwą silikonową. Trwałość kitów silikonowych wykorzystywanych w latach 80 była 20 lat i była określona prawie dokładnie. Niestety kity te straciły poprzez starzenie swoją przyczepność i warstwa silikonowa rozpoczęła się łupać. To umożliwiło mediu magazynowanemu naruszyć jakość blach za pomocą szybko rozszerzającej się korozji. Zbytnia korozja bardzo negatywnie wpływa na szczelność i statykę całego zbiornika emaliowanego.

Niniejsze normy nakazują nadmiernie rozbudować elementy konstrukcyjne zbiorników emaliowanych. Dlatego kierujemy się tymi obowiązującymi normami przy naprawach.

Z wyżej wymienionego wynika, że jest konieczne przy naprawie wymienić także wszystkie uszkodzone śruby, które były wcześniej wyposażone w główkę półokrągłą z gumą. Są one zamienione śrubami wytrzymałościowymi DIN 8,8, które mają główkę pokrytą plastikiem i w odróżnieniu od śrub pierwotnych są odporne wobec promieni słonecznych i substancji agresywnych. Właściwa ilość wymienianych śrub musi być zaprojektowana z uwzględnieniem statyki całego zbiornika emaliowanego.

Tabelka wielkości zbiorników emaliowanych jest TUTAJ

Katalog do pobrania usług oferowanych przez nas zajdziecie TUTAJ

Oferty promocyjne