Masy nasypowe mgazynownych i transportowanych towarów w rolnictwie i w przemyśle

NAZWA ZIEMIOPŁODU kg/m3 NAZWA ZIEMIOPŁODU kg/m3 NAZWA ZIEMIOPŁODU kg/m3
Ziemiaki surowe 700 Łodygi konopia 100 Róg 1750
Ziemniaki luzem, przeprane 750 Kasza 600 Tłuszcze roślinne i oleje w beczkach 650
Ziemniaki w workach 650 Ziarno lnu luzem 800 Ziarno rzepaku 600-710
Ziemniaki suszone 130 Ziarno lnu w workach 700 Ziarno gorczycy 600-700
Płatki ziemniaczane 300 Ziarno lnu w paczkach 300 Ziarno owoców i warzyw 300
Chmiel w workach 150 Łodygi lnu luzem 150 Ziarno roślin pastewnych i strączkowych 800
Chmiel luzem surowy 100 Łubin 700-800 Ziarno słonecznika 550
Chmiel luzem suszony 20 Boby, soczewica, fasola, groch, soja 800 Ziarno traw 360-500
Chmiel w workach 300 Groch 650-850 Ziarno koniczyny 700-800
Łęty buraka świeże 140-160 Bób 750-850 Ziarno lnu 640-750
Łęty buraka pocięte 350-400 Soczewica 650-860 Ziarno maku 560-620
Łęty buraka rozmielnione maszyną do zbioru lub w naczepie zbiorczej 180 Fasola 780-870 Ziarno lucerny siewnej 760-800
Cebula 550 Mąka żytnia, pszeniczna 600 Skrobia 1500
Cukr surowy krystaliczny 1100 Mąka karmna 400-500 Słód zielony 450
Cukier sypki rafinowany 850 Marchew 750 Słód suszony 550
Cukier rafinowany uleżały (wysokość 4 m) 1000 Pszenica 720-850 Skóry wyprawione 1000
Cukier rafinowany w pudłach 900 Żyto 630-760 Owcza wełna luzem 450
Burak cukrowy - bulwa 560-720 Jęczmień 600-750 Wełna owcza sucha, prasowana 1300
Burak cukrowy - plasterki niekrojone 140-200 Owies 400-530 Warzywa luzem 200-700
Burak cukrowy - płatki krojone 350-400 Warzywa w skrzyniach 250-350 Ocet 1016
Płatki buraka 820-1050 Ogórki 600 Kapusta główkowa 400-500
Płatki buraka świeże (90 % wody) 900 Owoce - średnia 650 Marchew 750
Płatki buraka prasowane 700 Jagody w skrzyniach 700 Warzywa solone i kiszone w beczkach 600
Płatki buraka kiszone 900 Owoce pestkowe i cytrusowe w skrzyniach 500
Płatki buraka suszone (10 % wody) 300 Owoce luzem 550
Płatki buraka nieprasowane 830-1000 Winogrona w skrzyniach 500
Płatki buraka prasowane 750-800 Owoce pestkowe w skrzyniach 600
Płatki buraka suszone 350-400 Papryka w workach 550
Gorczyca 600-700 Trzcina 120-150
Ziarno konopia 550-250 Burak karmny 500-700
MATERIAŁY SYPKIE kg/m3 MATERIAŁY MINERALNE kg/m3 MATERIAŁY WYPRODUKOWANE kg/m3
Granulat korkowy 45 Bazalt 3200 Asfalt 1300
Krzemionka 600 Marmur 2800 Azbest 2 100-2 800
Trociny 200 Piaskowiec 2600 Bakelit 1300
Sucha ziemia 1600 Porfir 2800 Beton 2300-2400
Piasek 1750 Grunt rodzimy 2000 Celuloid 1400
Żużel 650-750 Wapień 2500 Grafit 2100
Żwir 1600-1800 Granit 2500 Guma 960-1300
Wapno palone pyłowe 700-800 Węgiel brunatny 600-800 Papier 700-1100
Elektrowniany popiół lotny 200 Kamień 1500-2200 Plexiglas 1180
Piasek odlewniczy 1500-1700 Kamień łamany 2100-2460 Porcelana 2100-2400
Piasek suchy 1350-1650 Węgiel czarny 1060-1100 PCV 1200-1500
Piasek wilgotny 1700-2050 Magnez 1740 Szkło 2400-2800
Cement 1200-1300 Kaolin 2200 Teflon 2100-2300
Ziemia wilgotna 1900-2100 Krzem 2330 Wosk 950-980
Ziemia sucha uleżana 1300-1400 Kreda 1800-2 600 Stop Wooda 9700
Ziemia z inspektu spulchniona 250-350 Marmur 2600-2900 Wolfram 19300
CIECZY W ROLNICTWIE GĘSTOŚĆ (kg/m3) CIECZE TECHNICZNE kg/m3 CIECZE SPOŻYWCZE kg/m3
Woda 20 °C 998 Olej opałowy 900-980 Mleko krowie 1030
Lód 900 Olej napędowy 830-850 Mleko odwirowane 1026
Śnieg 300 Benzyna 730-750 Serwatka 1020
Gnojówka 1060-1100 Acetofenon 1033 Młodziwo krowie 1046
Serwatka 1020-1030 Aceton 789,9 Piwo 1025
Mleko 1030-1035 Alkohol allilowy 854 Ocet 1016
Gnój uleżany 800-1000 Anilina 1022 Miód 1400
Kompost 1200-1400 Benzen 877 Sok owocowy 1020
Mocznik 680-700 Buthanol 809,8 Tłuszcze i oleje roślinne w beczkach 650
Gnojowica 1060-1100 Cykloheksan 778,6
Nawóz kombinowany DAM 390 1300 Eter etylowy 714
NP nawóz 1200-1400 Etanol 789,3
Nawozy ciekłe 1050-1400 Glicerol 1261
Heptan 683,8
Heksan 659,4
Chloroform 1483
Kwas azotowy 1527
Kwas mrówkowy 1220
Kwas octowy 1049
Kwas siarkowy 1840
Miód (18 % wody) 1417,1
Metanol 791,7
Olej oliwowy 910
Olej rycynowy 960
Olej terpentynowy 855
Olej transformatorowy 866
Pentanol 811,7
Nafta 760-860
Propanol 803,5
Ropa 730-1000
Rtęć 13579,04
Siarkowodór 1263
Czterochlorek węgla 1597
Toluen 867
Woda morska (13 °C) 1024
Ciężka woda 1105
PALIWA WYDOBYWANE STAŁE kg/m3 PALIWA CIEKŁE kg/m3 PALIWA NATURALNE kg/m3
Węgiel czarny 700-900 Olej napędowy 830-980 Drewno 450-650
Węgiel brunatny 600-800 Biodiesel 855-885 Pył drzewny, trociny 120-180
Brykiet węglowy 100-1500 Oleje opałowe 900-980 Wióry sypane 200
Węgiel drzewny 250-350 Benzyna 730-750 Zrębki drzewne 160-250
Koks 380-600 Nafta 800 Szczapki 30-50 cm (sypane aż równe) 250-500
Mazut 950 Szczapy 100 cm równane 300-500
Pellety, brykiet 400-600
Słoma jako paliwo - kruszona, cięta 40-60
Słoma jako paliwo - wysokotłoczone paki standard 70-120
Słoma jako paliwo - duże paki okrągłe 60-90
Słoma jako paliwo - duże paki prostopadłościanowe 60-160
Słoma jako paliwo - brykiet, palety 300-600
ROŚLINY PASTEWNE kg/m3 SIANO kg/m3 SŁOMA kg/m3
Koniczyna (lucerna) zwiędłe na rządku 20-25 Rośliny pastewne zwiędłe na rządku 15-25 Słoma w naczepie zbiorczej 30-80
Koniczyna (lucerna) zwiędłe pocięte w naczepiew 110-160 Rośliny pastewne zwiędłe pocięte 60-70 Słoma sucha pocięta 20-40
Koniczyna (lucerna) zwiędłe w koszu zbiorczym 60-100 Rośliny pastewne zwiędłe stłoczone 200-280 Słoma wilgotna cięta 50-80
Koniczyna sucha niecięta w magazynie 40-60 Siano w naczepie zbiorczej (suche - zwiędłe) 50-90 Słoma w magazynie (stogu) 40-100
Koniczyna sucha cięta w magazynie 80-140 Siano suche cięte 35-50 Słoma prasowana prasą niskociśnieniową 80-90
Koniczyna, strączkowe pastewne, trawa, mieszanki 350 Siano w magazynie 50-150 Słoma prasowana prasą wysokociśnieniową 110-200
Rośliny pastewne na nasienie luzem 25-35 Siano prasowane 150-250 Słoma do ułożenia 40-50
Rośliny pastewne na nasienie w naczepie zbiorczej 35-70 Siano luzem 50-100 Słoma uleżana 60-100
Zielone rośliny pastewne na rządku 28-35 Siano łąkowe suche na rządku 10-18 Słoma sucha w rządku 8-15
Zielone rośliny pastewne pocięte w wozie wielkopojemnościowym 150-400 Słoma wilgotna w rządku 15-20
Zielone rośliny pastewne pocięte w naczepie zbiorczej 120-270 Słoma wilgotna pocięta w naczepie wielkopojemnościowej 50-80
Słoma sucha pocięta w naczepie wielkopojemnościowej 20-40
MATERIAŁ BUDOWLANY kg/m3 MATERIAŁ BUDOWLANY kg/m3 MATERIAŁ BUDOWLANY kg/m3
Beton wilgotny 2220 Cegły pełne 1500-2100 Cegły puste 1000-1200
Kamień 1500-2200 Drewno miękkie 300-450 Tarcica twarda 500-600
Tarcica impregnowana 600-800 Konstrukcje stalowe 700-7000 Piasek suchy 1350-1650
Piasek wilgotny 1700-2050 Żużel 650-750 Żwir 1500-2000
Wapno palone pyłowe 700-800 Agloporit frakcja 0-4 mm 900 Agloporit pozostałe frakcje 4-22 mm 800
Cement klarowany 1000 Cement świeżo nasypany 1200 Cement nasypany uleżały 1600
Cement w workach 1500 Kruszywo ceglane z cegieł 1200 Ekspandyt, frakcja 0-4 mm 1100
Ekspandyt, frakcja 4-22 mm 750 Ekspandyt, frakcja 8-32 mm 700 Kruszywo kamienne z bardzo gęstego kamienia 2000
Kruszywo kamienne z gęstego kamienia 1800 Kruszywo kamienne z porowitego kamienia 1500 Keramzyt niesortowany 600
Keramzyt delikatnej frakcji 0-4 mm 900 Keramzyt grubej frakcji 11-22 mm 450 Kruszywo korkowe 300
Ziemia okrzemkowa sucha według rodzaju 250-700 Ziemia okrzemkowa surowa 1000-1100 Kwarc luzem 1600
Piasek pumeksowy 500 Ekspandowany perlit EP/100 100 Ekspandowany perlit EP/150 150
Ekspandowany perlit EP/200 200 Koksowy popiół lotny 700 Gips uleżały 1250
Gips w workach 1100 Anhydryt uleżały 1600 Anhydryt w workach 1450
Cement gipsowy, mieszanka uleżała 1800 Cement gipsowy w workach 1650 Rumowisko skalne 1300
Żużel wysokopiecowy spieniony niesortowany 900 Żużel wysokopiecowy spieniony sortowany 0-8 mm 1050 Żużel wysokopiecowy spieniony sortowany 4-22 mm 900
Żużel wysokopiecowy spieniony sortowany 8-22 mm 850 Żużel wysokopiecowy spieniony sortowany 16-22 mm 800 Żużel wysokopiecowy spieniony ziarnowa granulowana 1000
Żużel wysokopiecowy spieniony w kęsach 30-70 mm 900 Kwarcowowęglowy żużel kotłowy i popiół lotny 900 Kruszony żwir, bardzo gęsty kamień 2000
Kruszony żwir, gęsty kamień 1800 Kruszony żwir, porowity kamień 1500 Kruszony tras, świeżo sypany 1100
Kruszony tras, uleżały 1500 Tuf, kruszywo tufowe - słowacka lekka 800 Tuf, kruszywo tufowe - ciężkie 1100
Tuf, kruszywo tufowe - morawskie 1200 Wapno palone kęsowe nad 100 mm 1200 Wapno gaszone na sucho uleżane 700
Wapno gaszone na sucho w workach 600 Wapienna kasza 1400 Wapno palone pyłowe 700
NAWOZY STAŁE MINERALNE kg/m3 NAWOZY CIEKŁE MINERALNE kg/m3 NAWOZY NAWOZY ORGANICZNE kg/m3
Saletra amonowosodowa 700 Nawóz kombinowany DAM 390 1300 Gnój świeży (obornik chlewski) 700-800
Azotan amonowy 800-850 NP nawóz 1200-1400 Gnój uleżały 800-1200
Gnojówka 700 Nawozy ciekłe 1050-1400 Kompost 950-1100
Mączka fosforanowa 1600 Vitahum 600-700
Tomasówka 2200 Torf suchy 500-600
Żużel wysokopiecowy wypienny 1700 Ekskrementy świni 950-1000
Siarczan amonowy 900 Ekskrememty kur 950-1000
Sól potasowa 1100-1200 Gnojowica, gnojówka 1060-1100
Superfosfat 850-1440
Wapień mielony 1700
Wapień 1250-1300
Nawóz kombinowany NPK (średnia) 1150
Nawozy mineralne stałe 700-1400
PASZE ROLNICZE GĘSTOŚĆ (kg/m3) PASZE ROLNICZE OBJĘTOŚCIOWE GĘSTOŚĆ (kg/m3)
Mieszanki paszowe, śruty 450-650 Pasze objętościowe świeże na naczepie zbiorczej 120-270
Pasze granulowane 300-700 Pasze objętościowe cięte 150-400
Pasze mineralne 1100-1300 Kiszonka ze żłobów kiszonkowych 650-1050
Wywar 650-1000 Sianokiszonka z wieży 550-750
Melasa 1350-1400 Krajanka buraczana 820-1050
Domieszki mineralne 600-1000 Mieszane pasze sypkie 500
Wysłodziny browarniane świeże 550-750 Sieczka (siano, słoma) 150
Wysłodziny browarniane suszone 250-330 Otawa łąkowa 70-95
Surowa mąka kostna 780-800
Mączka sianowa, koniczynowa, lucernowa 170-185
Otręby według rodzaju 200-600
Makuch lniany w workach 450
Makuch arachidowy w workach 600
Makuch rzepakowy w workach 500
Makuch słonecznikowy w workach 650
Makuch sojowy w workach 600
Makuch prasowany w workach 750
Sól bydlęca 1100-1200
Śrut owsiany 380-410
Wysłodziny gorzalniane świeże 1000
Wysłodziny gorzalniane częściowo wypalone 900
DREWNO ŚWIEŻE kg/m3 DREWNO WYSUSZONE NATURALNIE kg/m3 DREWNO WYSUSZONE SZTUCZNIE kg/m3
Sosna zwyczajna 700 Sosna zwyczajna 520 Sosna zwyczajna 510
Sosna czarna 900 Sosna czarna 670 Sosna czarna 540
Brzoza 940 Brzoza 600 Brzoza 590
Buk 990 Buk 720 Buk 570
Daglezja 910 Daglezja 570 Daglezja 550
Dąb burgundzki 1110 Dąb burgundzki 850 Dąb burgundzki 730
Dąb szypułkowy i bezszypułkowy 1000 Dąb szypułkowy i bezszypułkowy 760 Dąb szypułkowy i bezszypułkowy 660
Grab 1080 Grab 820 Grab 720
Jesion 920 Jesion 720 Jesion 620
Klon jawor 980 Klon jawor 660 Klon jawor 530
Klon zwyczajny 870 Klon zwyczajny 650 Klon zwyczajny 520
Jodła 1000 Jodła 460 Jodła 420
Wiąz 950 Wiąz 700 Wiąz 520
Kasztanowiec zwyczajny 910 Kasztanowiec zwyczajny 570 Kasztanowiec zwyczajny 550
Lipa 730 Lipa 520 Lipa 420
Modrzew 760 Modrzew 600 Modrzew 460
Olsza 690 Olsza 520 Olsza 430
Świerk 740 Świerk 470 Świerk 440
Topola czarna 840 Topola czarna 450 Topola czarna 370
Robinia akacjowa 870 Robinia akacjowa 750 Robinia akacjowa 660
Sosna wejmutka 520 Sosna wejmutka 400 Sosna wejmutka 320
Wierzba 1000 Wierzba 460 Wierzba 370
Zrębki drewniane - zawartość wody 10% 170
Zrębki drewniane - zawartość wody 20% 190
Zrębki drewniane - zawartość wody 30% 210
Zrębki drewniane - zawartość wody 40% 225
ZIEMIE I SKAŁY PRZEMIENIONE kg/m3 ZIEMIE I SKAŁY OSADOWE kg/m3 SKAŁY MAGMOWE kg/m3
Amfibolit, łupek amfibolowy 2900 Dolomit 2800 Bazalt, diabas, gabro 3000
Marmur, serpentyn 2800 Piaskowiec, zlepieniec, kwarcyt, lidyt, łupek ilasty 2600 Melafir, spilit 2900
Gnejs, granulit, wapień krystaliczny 2700 Wapień gęsty 2500 Bazalt porowaty, labradoryt, porfir, sjenit, trachit, andezyt 2900
Kwarcyt, fillit, łupek łyszczykowy 2600 Wapień miękki 1900 Fonolit, liparyt, granit, dioryt, garbodioryt, granodioryt 2600
Wapień muszlowy 1700 Tuf ciężki 1800
Szarogłaz 2500 Tuf lekki 1200
Opoka, travertyn 2400
Gruby żwir naturalny zwilgotniałe 1800
Gruby żwir naturalny wilgotny 1900
Gruby żwir naturalny bardzo wilgotny aż nasycony 2000
Drobny piasek naturalny uleżały zwilgotniały 2000
Drobny piasek naturalny uleżały wilgotny 2100
Drobny piasek naturalny uleżały bardzo wilgotny 2150
Drobny piasek naturalny średnio uleżały zwilgotniały 1800
Drobny piasek naturalny średnio uleżały wilgotny 1900
Drobny piasek naturalny średnio uleżały bardzo wilgotny 2000
Piasek gliniasty aż piaszczyste gliny 2000
Gliny i iły twarde 2000
Gliny i iły stałe aż sztywne 2100
Gliny i iły miękkie aż kaszowite 2200
Ziemie z domieszką organiczną zawilgłe 1500
Ziemie z domieszką organiczną wilgotne 1650
Ziemie z domieszką organiczną bardzo wilgotne 1800
Ziemie z dużą domieszką organiczną zawilgłe 500
Ziemie z dużą domieszką organiczną wilgotne 800
Ziemie z dużą domieszką organiczną bardzo wilgotne 1100
Ziemie wilgotne 1900-2100
Ziemie suche 1300-1400
Torf świeży 700-850
Ziemia inspektowa pulchna 250-360
Oferty promocyjne