Proste naprawy silosów

lehke-opravy-sil-min.jpg

Prosta naprawa silosu emaliowanego rozwiązuje ewentualną nieszczelność, korozję czy wadę mechaniczną tylko na okres przejściowy. Większość prostych napraw przeprowadzana jest przy nieprzerwanej pracy silosu, co oznacza, że silos nie musi być opróżniany. Zwracamy uwagę na fakt, że dla trwałego usunięcia ewentualnych wad jest potrzebne przeprowadzić naprawę średnią lub generalną.

Średnie naprawy silosów

stredni-oprava-sila-min.jpg

Uszkodzone śruby zostaną wymienione, złącza z wewnętrznej strony silosu są oczyszczone, odtłuszczone i przekitowane w ten sposób, by były przekryte wszystkie niechronione krawędzie blach. Uszkodzone miejsca na blachach są naprawione przez kitowanie. Taśma mocująca jest wymieniona za nową. Po sprawdzeniu stanu podłogi są naprawione uszkodzone miejsca, cała podłoga jest oczyszczona i pomalowana.

Generalne naprawy silosów

generalni-oprava-sila-min.jpg

U tego typu naprawy jest zdemontowane 80% blach, które są odnowione lub wymienione za inne odnowione. Blachy odnowione będą zamontowane za pomocą nowego materiału łączącego i kitów. W niezdemontowanych rzędach będą wymienione wadliwe śruby, dalszy proces napraw jest zgodny z naprawą średnią włącznie z wymianą taśmy mocującej i naprawą podłogi.

Kopletne generalne naprawy silosów

zastreseni-nadrze-th.jpg

U tego typu naprawy jest zdemontowane 80% blach, które są odnowione lub wymienione za inne odnowione. Blachy odnowione będą zamontowane za pomocą nowego materiału łączącego i kitów. W niezdemontowanych rzędach będą wymienione wadliwe śruby, dalszy proces napraw jest zgodny z naprawą średnią włącznie z wymianą taśmy mocującej i naprawą podłogi.

Zwiększenie pojemności silosów

navyseni-kapacity-sila-min.jpg

Przy silosach emaliowanych typu Vitkovice jest możliwe, przy spełnieniu pewnych warunków technicznych, zwiększyć pojemność użytkową silosu magazynowego. Zwiększenie musi poprzedzać przegląd rewizyjny, ocena i wniosek statyka. W większości przez nas rozwiązywanych przypadkach przed samym zwiększaniem pojemności musiała być przeprowadzona średnia lub generalna naprawa silosu.

Zadaszenie silosów

zastreseni-nadrze-th.jpg

Przeprowadzamy dodatkowe zadaszenie silosów emaliowanych i cynkowanych z kilkoma rodzajami systemów dachowych. Potrafimy zadaszyć rolnicze silosy emaliowane o średnicach 6 i 8,5 m obustronnie emaliowanymi blachami włącznie z technologicznymi otworami i kołnierzami. Dodatkowe zadaszenie silosów magazynowych jest przeprowadzane bardzo sporadycznie.

Rewizje silosów

revize-sil-polsko-min.png

Oferujemy przeprowadzenie rewizji Państwa istniejących silosów i ocenienie ich aktualnego stanu technicznego w związku z ich dalszym wykorzystaniem nie tylko z punktu widzenia surowca, lecz również z punktu widzenia dalszego czasu użytkowania. Zaproponujemy Państwu rozwiązanie i przygotujemy ofertę cenową na przeprowadzenie ewentualnej naprawy czy renowacji.

Rewizje i kontrole

revize-sil-kaplice-min.png

Przeprowadzamy rewizje - kontrole - przeglądy specjalistyczne - pomiary - próby silosów rolniczych i innych urządzeń technicznych potrzebnych do pracy silosu. Dla zamawiających, właścicieli, użytkowników, gospodarzy silosów lub technologii zapewniamy kompletne prowadzenie agendy rewizyjnej urządzeń technicznych, włącznie z archiwizacją potrzebnej dokumentacji - protokół rewizyjny, protokół o kontrolach, przeglądach fachowych itp.

Dotrzymywanie przeglądów rewizyjnych silosów

revize-sil-prachovice-min.png

Podstawą poprawnego utrzymania silosu rolniczego jest zawsze periodyczne sprawdzanie jego stanu - to znaczy przeprowadzanie przeglądów, kontroli, rewizji itp. W praktyce są te pojęcia często zamieniane, rozumiane błędnie i spełniane niedostatecznie. Ich zaniedbywanie przdstawia jedną z najcząstszych przyczyn powstania wad zewnętrznych, których usunięcie bywa w większości wypadków kilkukrotnie droższe aniżeli regularne rewizje czy kontrola silosów.

Standardową kompletację silosu cynkowanego z płaskim dnem znajdziecie TUTAJ

Pokazy rewizji silosów znajdziecie w fotogalerii: fotogalerie.png

Tabelka wielkości silosów cynkowanych z płaskim dnem jest TUTAJ

Tabelka wielkości silos cynkowanych z lejem stożkowym jest TUTAJ

Tabelka wielkości silosów emaliowanych jest TUTAJ

Katalog do pobrania usług oferowanych przez nas zajdziecie TUTAJ

Oferty promocyjne