Modernizacja Oczyszczalni biologicznej Pardubice

W marcu tego roku rozpoczęła się obszerna modernizacja Biologicznej oczyszczalni ścieków Pardubice, która będzie osiągała koszty przekraczające 680 milionów koron czeskich. Będzie rozpoczęta poprzez rekonstrukcję obiektu neutralizacji ścieków chemicznych. Koszty związane z tym obiektem są szacowane na 38 milionów koron czeskich. Poniesie je spółka Synthesia, której ścieki są w oczyszczalni czyszczone. W drugim półroczu tego roku rozpoczęła się modernizacja samej oczyszczalni. W wymienionej modernizacji bierze udział również nasza firma Morkus Morava s.r.o. poprzez budowę zbiornika sedymentacyjnego. W załączonej galerii jest kilka zdjęć z montażu tego zbiornika.