Aktulności - 6 strona

 • zeme-zvitelka-2012-th.jpg
  30 Sierpnia 2012 Kategoria Wystawy

  Země živitelka 2012

  Země živitelka jest jedyną wystawą w Republice Czeskiej, które obejmuje cały sektor rolniczo-spożywczy. Jednym z tematów wystawy Země živitelka 2012 jest technika rolnicza i usługi dla rolnictwa z wystawą różnych typów ciągników, maszyn, urządzeń i aktualności dla rolnictwa, potrzeb rzemieślniczych i pomocy ochronnych i roboczych. Następuje produkcja roślinna i zwierzęca z prezentacjami koni,krów owcy i kóz plemiennych na placu pokazowym. Częścią składową jest także możliwość nabycia pasz, potrzeb i urządzeń dla hodowli. Na placu pokazowym mogą się odwiedzający cieszyć na nowość tegorocznej wystawy - První jihočeskou Angus show.

 • pozinkovana-sila-nove-th.jpg
  28 Sierpnia 2012 Kategoria Handel

  Rozszerzenie oferty o dostawy i montaż silosów cynkowanych

  W miesiącu lipcu i sierpniu 2012 odbyły się negocjacje z dwoma zagranicznymi dostawcami rolniczych silosów cynkowanych. Negocjacje zakończyły się obustronnym zadowoleniem, partner strategiczny był wybrany i umowa o dostawach silosów cynkowanych była zawarta. Asortyment ten będzie oficjalnie oferowany zainteresowanym z sektoru rolniczego od stycznia 2012. W tej chwili pracujemy nad nowym katalogiem, który będzie już zawierał nowo oferowane silosy i dalsze technologie dla przetwórstwa i magazynowania ziarna.

 • nadrz-bcov-pardubice-th.jpg
  25 Czerwca 2012 Kategorie Budowy

  Modernizacja Oczyszczalni biologicznej Pardubice

  W marcu tego roku rozpoczęła się obszerna modernizacja Biologicznej oczyszczalni ścieków Pardubice, która będzie osiągała koszty przekraczające 680 milionów koron czeskich. Będzie rozpoczęta poprzez rekonstrukcję obiektu neutralizacji ścieków chemicznych. Koszty związane z tym obiektem są szacowane na 38 milionów koron czeskich. Poniesie je spółka Synthesia, której ścieki są w oczysczalni czyszczone. W drugim półroczu tego roku rozpoczęła się modernizacja samej oczyszczalni. w wymienionej modernizacji bierze udział również nasza firma Morkus Morava s.r.o. poprzez budowę zbiornika sedymentacyjnego. W załączonej galerii jest kilka zdjęć z montażu tego zbiornika.

 • techagro2012-th.jpg
  25 Marca 2012 Kategoria Wystawy

  Techagro 2012

  W okresie dziesięcioletnim pomyślnego trwania niosą targi TECHAGRO, ANIMAL VETEX, SILVA REGINA ocenę imprez prestiżowych z wysokim poziomem fachowym. Przedstawiają jedno z czołowych wydarzeń swego rodzaju w Europie. Świadczą o tym również wyniki ostatniego rocznika, który miał największy sukces w swej historii. W tym roczniku Techagra mieliśmy swoje stoisko. W załączonej galerii możecie sobie obejrzeć proces instalacji jednego z największych eksponatów tej wystawy.

Oferty promocyjne